خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
درباره وبلاگ


به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 13:54 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزکنترل فرایند استادجمعه کیان روز پنجشنبه 93/9/6ساعت 8:00در کلاس 512 برگزار میگردد

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 13:47 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزسیالات استاد قلعه نوعی روز چهارشنبه مورخ 93/9/26 ساعت 10:00برگزار میگردد

سه شنبه 4 آذر 1393برچسب:, :: 11:26 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه عملیات واحد با استاد موسوی فر روز سه شنبه مورخ 9/11 ساعت 14-13 در کلاس 501 برگزار می گردد.

سه شنبه 4 آذر 1393برچسب:, :: 11:16 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه سیالات با استاد موسوی فر روز سه شنبه مورخ 9/11 ساعت 16-15 در کلاس 516 برگزار می گردد.

دو شنبه 3 آذر 1393برچسب:, :: 17:42 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه درس درک و بیان محیط مشخصه 1549 و مشخصه 1550 روز دوشنبه مورخ 1 / 10 / 93 ساعت 12 و تحویل پروژه درس درک و بیان معماری 1 مشخصه 1819 ومشخصه  1818 روز دوشنبه مورخ 1 / 10 / 93  ساعت 10 در دانشکده فنی و مهندسی ( ساختمان کارگاه ها )برگزار می گردد .

دو شنبه 3 آذر 1393برچسب:, :: 16:5 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

آزشیمی تجزیه استاد پیش جنگ مورخ93/9/4سه شنبه  و93/9/6پنجشنبه برگزار نمی گردد

 

 

دو شنبه 3 آذر 1393برچسب:, :: 15:48 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی آزمایشگاه ماشین های الکتریکی استاد فضلی پور مشخصه 7 روز یکشنبه مورخ 9 /9 /93 ساعت 11 - 13  و مشخصه 8 روز دوشنبه مورخ 10 / 9 /93 ساعت 11 -13 و مشخصه 9 روز سه شنیه مورخ 11 / 9 / 93 ساعت 8 - 10  و مشخصه 10 روز سه شنبه مورخ 11 / 9 /93 ساعت 10 - 12 برگزار می گردد .

 

شنبه 1 آذر 1393برچسب:, :: 17:26 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک مورخ 15 / 9 / 1393 زمان برگزاری تمامی کارگاه های مکانیک با استاد آزادی می باشد شایان ذکر است
محل امتحان در سوله های کارگاهی و حضور دانشجویان به صورت گروهی خواهد بود.

شنبه 1 آذر 1393برچسب:, :: 16:1 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان استاد نیک احوال که درس مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی در روز دوشنبه دارند سکشن های ( 16 -18 ) و (18 - 20 )در یکی از سکشن های روز یکشنبه (8-10 )  و (13- 15 ) و( 15- 17) و( 17_19 ) مورخ2 / 9 /93   حضور یابند . در صورت سوال به دفتر فنی و مهندسی کارگاه ها مراجعه نمایند .

شنبه 1 آذر 1393برچسب:, :: 11:24 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه فیزیک2 استاد حسن پور دوشنبه مورخ 3 / 9 / 1393 و سه شنبه 4 / 9 / 1393 برگزار نمی گردد.

شنبه 1 آذر 1393برچسب:, :: 8:46 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی و آزمایشگاه الکترونیک عمومی استاد پور فرهاد روز جمعه مورخ 14 / 9 /93 در ساختمان کارگاه ها می باشد و دانشجویان در سکشن های خود حضور آورند .

شنبه 1 آذر 1393برچسب:, :: 8:32 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی کارگاه رایانه در برق استاد پور فرهاد روز شنبه مورخ 15/ 9 /93 در کارگاه شماره 7 کامپیوتر دانشکده فنی ومهندسی ( ساختمان کارگاه ها ) می باشد و دانشجویان در سکشن های خود حضور آورند .

چهار شنبه 28 آبان 1393برچسب:, :: 13:50 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزترمودینامیک استاد عظمتی روز چهارشنبه 93/9/5 ساعت 18 در ساختمان امام علی (ع) برگزار میگردد

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 18:0 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

امتحان میان ترم استاد رعنا رفیعی سامانی زبان خارجه پیش نیاز سکشن چهارشنبه ساعت 18-16 مورخ 12/9/93 و زبان عمومی جمعه ساعت 17-14 مورخ 14/9/93 و زبان تخصصی کامپیوتر جععه ساعت 11-8 مورخ 14/9/93 و زبان تخصصی چهارشنبه ساعت 16-13 مورخ 12/9/93 و زبان تخصصی کامپیوتر ساعت 30/9 الی 12 برگزار میگردد

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 16:3 :: نويسنده : علی عفریان


امتحان میان ترم درس مقاومت مصالح وسازه های فلزی ساعت(16-14)(18-16) استاد مقدم مورخ

93/9/19 برگزار می گردد.

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 15:48 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

کلیه کلاس های استاد عبیداوی پنجشنبه مورخ 6/9/93 برگزار نمیگردد

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 15:7 :: نويسنده : علی عفریان


کلیه کلاسهای استاد برائی مورخ 93/9/5 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 13:8 :: نويسنده : علی عفریان


کلیه کلاسهای استاد کاظمی نژاد مورخ 93/9/7 برگزار

نمی گردد.

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 12:10 :: نويسنده : علی عفریان


امتحان میان ترم استاد رفیعی سامانی درس

زبان تخصصی نرم افزار به شرح زیر است:

چهارشنبه مورخ 93/9/12 ساعت(16-13)

و(12-9/30)

جمعه مورخ 93/9/14 ساعت(11-8)

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 10:19 :: نويسنده : علی عفریان


کلاس جبرانی استاد مردانی شلمزاری

درس مبانی نظری معماری مورخ

93/9/10 ساعت(14-11) کلاس 523

برگزار می گردد.

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 10:17 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

کلاس جبرانی استاد فرزاد محمدی درس یادگیری حرکتی مورخ 14/9/93 ساعت 15-13 برگزار می گردد

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 10:10 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

کلاس استاد خدادوست مورخ 6/9/93 فقط ساعت 10-8 برگزار نمی گردد

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 10:9 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

آخرین مهلت تحویل پروژه ساخت مورخ 16/10/93 ساعت 12-10 می باشد.(استاد حدادان)

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 9:44 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

آخرین مهلت تحویل درس کارآموزی (ترم مهر ماه) مورخ 16/10/93 ساعت 12-10 می باشد که شامل:  1دفترچه گزارش کارآموزی همراه با مهر و امضاء 2 یک نامه از دفتر ارتباط با صنعت به محل کارآموزی  3 یک نامه از محل کارآموزی به دفتر ارتباط با صنعت جهت اعلام موفقیت آمیزی دوره کارآموزی 4 CD گزارش کارآموزی (استاد حدادان)

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 9:40 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

تمرینات درس مبانی دیجیتال آخرین مهلت تحویل پاسخ سوالات در مورخ 16/10/93(روز امتحان) می باشد. پاسخ گویی به حداقل 50 درصد سوالات الزامی می باشد.(استاد حدادان)

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 9:34 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

تمرینات درس مدار منطقی آخرین مهلت تحویل پاسخ سوالات در مورخ 26/9/93 (روز امتحان) می باشد.پاسخ گویی به حداقل 50 درصدسوالات الزامی می باشد.(استادحدادان)

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 9:31 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

حضور کلیه ی دانشجویان در چلسه آزمایشگاه مدار منطقی مورخ 6/9/93 الزامی است (استاد حدادان)

 

 

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 9:2 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

کلاس جبرانی استاد بچاری نژاد مشخصه (2092) جمعه 7/9/93 ساعت 15-13 برگزار می گردد

چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:, :: 7:57 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

کلاس استاد فخریزاده 5/9/93 ساعت 11-8 برگزار نمی گردد

سه شنبه 4 آذر 1393برچسب:, :: 16:47 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

کلیه کلاس های استاد حمزه مطوری از روز چهارشنبه مورخ 5/9/93 تا روز جمعه مورخ 21/9/93 برگزار نمیگردد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 صفحه بعد


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 3111
بازدید دیروز : 3865
بازدید هفته : 10840
بازدید ماه : 42472
بازدید کل : 42472
تعداد مطالب : 335
تعداد نظرات : 177
تعداد آنلاین : 4

Alternative content